DKRA VEGA CHÚC MỪNG CÁC CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG NHỊP 1 NĂM 2021 CỦA DỰ ÁN ASTRAL CITY

DKRA VEGA CHÚC MỪNG CÁC CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG NHỊP 1 NĂM 2021 CỦA DỰ ÁN ASTRAL CITY

DKRA VEGA CHÚC MỪNG CÁC CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG NHỊP 1 NĂM 2021 CỦA DỰ ÁN ASTRAL CITY

Trong bối cảnh thị trường không có nhiều thuận lợi, bằng nỗ lực hết mình và tinh thần quyết tâm, tập trung cao độ, các Chuyên viên Kinh doanh của DKRA VEGA đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào trong nhịp 1 năm 2021 của dự án Astral City. Những gương mặt có thành tích nổi bật và xuất sắc nhất đã được vinh danh, khen thưởng:

Chị CHU THỊ DIỆU TÂM - Sàn Kinh doanh 03 - DKRA VEGA; Anh NGUYỄN NGỌC SƠN - Sàn Kinh doanh 03 - DKRA VEGA; Anh NGUYỄN TUẤN KIỆT - Sàn Kinh doanh 01 - DKRA VEGA; Anh NGUYỄN ANH ĐỨC - Sàn Kinh doanh 01 - DKRA VEGA; Chị DƯƠNG THỊ THUY THÚY- Sàn Kinh doanh 02 - DKRA VEGA; Anh NGUYỄN TẤN TÀI - Sàn Kinh doanh 01 - DKRA VEGA.

Xin chúc mừng những gương mặt xuất sắc của DKRA VEGA!